Håndværkergaranti
Læs mere om garantiordningen og se hvilke firmaer der er dækket

 

Håndværkergaranti

Hvad er Håndværkergaranti?

Håndværkergaranti-ordningen er et samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationerne KA og Danske Anlægsgartnere. Garantien dækker ved fejl og mangler, når medlemsvirksomheder ved de respektive organisationer udfører arbejde for private.

Garantiordningen er til for at gøre forbrugerne trygge, når de får udført arbejde hos en af organisationernes medlemsvirksomheder. Samtidig understøtter den medlemmernes incitament til at udføre opgaverne professionelt og ansvarligt.

Skulle der opstå fejl og mangler ved udførelsen af arbejde for dig som privatperson, er du sikret for op til 150.000,- kr. pr. byggesag inklusiv moms.

Læs mere om ordningen på Håndværkergarantis hjemmeside

Sådan benytter man garantien

Det er vigtigt at klage til håndværkeren selv i første omgang. De fleste håndværkere vil gerne lytte til din klage og udbedre fejlen eller manglen. Er du stadig ikke tilfreds, kan du gøre brug af Håndværkergaranti. Sørg for at have din klage og evt. aftale på skrift, så du kan bruge det som dokumentation senere.

Har du klaget til håndværkeren, og har vedkommende enten ikke reageret eller ikke udbedret fejlen eller manglen, så har du muligheden for at gøre brug af Håndværkergaranti.

Garantiordningen benytter Håndværkets Ankenævn som uvildig instans, når sagerne skal afgøres. Nævnet består af en landsdommer som formand, en byretsdommer som næstformand, to repræsentanter for forbrugersiden og repræsentanter på virksomhedssiden.

Læs mere om hvordan garantiordningen fungerer her

Gode råd

Organisationerne bag Håndværkergaranti har samlet nogle gode råd om valg af håndværker, indgåelse af aftaler, hjælp til klager mv.. Så de gode råd her.


Firmaer på Ekspertlisten der er dækket af Håndværkergaranti

220 firmaer i hele landet
Håndværkergaranti
DET GRØNNE TEAM ApS
 • 2770 Kastrup
 • Gartner / anlægsgartner, Kloakfirma
Håndværkergaranti
ANLÆGSGARTNER KENT KØHLER ApS
 • 8700 Horsens
 • Gartner / anlægsgartner
Håndværkergaranti
Byens Træpleje ApS
 • 4470 Svebølle
 • Træfældning / træpleje
Håndværkergaranti
ANLÆGSGARTNERMESTER OVE JENSEN ApS
 • 2640 Hedehusene
 • Gartner / anlægsgartner
Håndværkergaranti
TRÆ & BUSK
 • 2680 Solrød Strand
 • Gartner / anlægsgartner
Håndværkergaranti
Anlægsgartnerfirmaet Havetjeneren v/Peter Skrydstrup
 • 2610 Rødovre
 • Bygge- og anlægsvirksomhed, Gartner / anlægsgartner
Håndværkergaranti
Anlægsgartner Troels Jensen
 • 4560 Vig
 • Bygge- og anlægsvirksomhed
Håndværkergaranti
ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS
 • 8600 Silkeborg
 • Gartner / anlægsgartner
Håndværkergaranti
Birch Anlæg ApS
 • 6990 Ulfborg
 • Gartner / anlægsgartner