Håndværkergaranti
Læs mere om garantiordningen og se hvilke firmaer der er dækket

 

Håndværkergaranti

Hvad er Håndværkergaranti?

Håndværkergaranti-ordningen er et samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationerne KA og Danske Anlægsgartnere. Garantien dækker ved fejl og mangler, når medlemsvirksomheder ved de respektive organisationer udfører arbejde for private.

Garantiordningen er til for at gøre forbrugerne trygge, når de får udført arbejde hos en af organisationernes medlemsvirksomheder. Samtidig understøtter den medlemmernes incitament til at udføre opgaverne professionelt og ansvarligt.

Skulle der opstå fejl og mangler ved udførelsen af arbejde for dig som privatperson, er du sikret for op til 150.000,- kr. pr. byggesag inklusiv moms.

Læs mere om ordningen på Håndværkergarantis hjemmeside

Sådan benytter man garantien

Det er vigtigt at klage til håndværkeren selv i første omgang. De fleste håndværkere vil gerne lytte til din klage og udbedre fejlen eller manglen. Er du stadig ikke tilfreds, kan du gøre brug af Håndværkergaranti. Sørg for at have din klage og evt. aftale på skrift, så du kan bruge det som dokumentation senere.

Har du klaget til håndværkeren, og har vedkommende enten ikke reageret eller ikke udbedret fejlen eller manglen, så har du muligheden for at gøre brug af Håndværkergaranti.

Garantiordningen benytter Håndværkets Ankenævn som uvildig instans, når sagerne skal afgøres. Nævnet består af en landsdommer som formand, en byretsdommer som næstformand, to repræsentanter for forbrugersiden og repræsentanter på virksomhedssiden.

Læs mere om hvordan garantiordningen fungerer her

Gode råd

Organisationerne bag Håndværkergaranti har samlet nogle gode råd om valg af håndværker, indgåelse af aftaler, hjælp til klager mv.. Så de gode råd her.


Firmaer på Ekspertlisten der er dækket af Håndværkergaranti

220 firmaer i hele landet
Håndværkergaranti
JBN Anlæg ApS
 • 8940 Randers SV
 • Bygge- og anlægsvirksomhed, Kloakfirma
Håndværkergaranti
Anlægsgartner Kristian Præst
 • 5220 Odense SØ
 • Gartner / anlægsgartner
Håndværkergaranti
H. RASCH & SØN A/S
 • 4850 Stubbekøbing
 • Gartner / anlægsgartner
Håndværkergaranti
ANLÆGSGARTNERIET NØRSKOV A/S
 • 6040 Egtved
 • Gartner / anlægsgartner
Håndværkergaranti
Anlægsgartner Simon Hedegren Ibsen
 • 3500 Værløse
 • Gartner / anlægsgartner
Håndværkergaranti
PLANTE EXPRESSEN ApS
 • 9600 Aars
 • Gartner / anlægsgartner
Håndværkergaranti
E.A. Anlæg v/Emil Andersen
 • 4673 Rødvig Stevns
 • Gartner / anlægsgartner
Håndværkergaranti
BACH & NØRGAARD PARK & PLEJE ApS
 • 8800 Viborg
 • Gartner / anlægsgartner