Vilkår og cookiespolitik

Brugervilkår

Nærværende vilkår (herefter "Brugervilkår") gælder enhver brug af Ekspertlisten.dk (herefter "Website").

Websitet udbydes af LDS ApS, Taastrupgårdsvej 20-22, 2630 Taastrup, CVR-nr. 35479708

Ved anvendelsen af Websitet accepterer du at være underlagt vores vilkår.

1 Cookies

Vi bruger cookies! Det er der flere årsager til, bl.a. at det gør det nemmere for dig at bruge siden – du skal f.eks. ikke logge på hver gang du besøger siden. Derudover gør cookies det lettere for os at administrere siden, at give os statistikker om hvordan siden bliver brugt. Der er ingen onde bagtanker med brugen af cookies og de er da også ganske harmløse. Og vi kan ikke undvære dem, så derfor: Hvis du ikke kan leve med cookies, kan du slå dem fra i dine browserindstillinger.

De fleste cookes sættes af os selv, men vi bruger nogle 3. parts værktøjer, som også bruger cookies. F.eks. bruger vi Google Analytics til analyseformål.

2 Emails fra os

Vi sender automatiske email-notifikationer ud f.eks. når man modtager en ny besked på Websitet. Som Registreret bruger vil man modtage den slags emails.

Af og til vil vi emaile et nyhedsbrev til tilmeldte personer. Ønsker du ikke at få sådanne emails, kan du afmelde dig ved at klikke på linket i den email du modtager eller ved at kontakte os her. I forbindelse med tilmelding accepterer man at blive tilmeldt nyhedsbrevet.

Vi forbeholder os retten til, at sende emails ud til alle registrerede brugere, hvis der er vigtigt nyt, f.eks. ændrede betingelser eller andet.

3 Tilmelding som bruger

3.1 For at få adgang til at gøre fuld brug af Websitet skal du oprette en profil og registrere dig som bruger (herefter "Registreret Bruger").

3.2 Dit brugernavn vil blive vist på Websitet, f.eks. når du publicerer en bedømmelse eller andet på Websitet. Brugernavnet må ikke være anstødeligt/krænkende og ikke indeholde firmanavn eller navn på en kendt person, som tilhører tredjemand, og dermed fejlagtigt kunne forstås som om du er tilknyttet eller repræsenterer denne tredjepart.

3.3 Vi har ret til, når som helst, uden varsel og uden ansvar, at slette, suspendere eller ændre din profil, hvis du overtræder vilkårene eller gældende lovgivning. Ved sletning af din profil forbeholder vi os ret til at slette dine bedømmelser, opgaver, noter og andre Bidrag, som du har publiceret på websitet (se afsnit om Bidrag længere nede).

3.4 Vi forbeholder os endvidere retten til på ethvert tidspunkt og uden varsel eller begrundelse at slette din profil og/eller dine Bidrag. Vores ansvarsfraskrivelse gælder ubegrænset.

4 Bidrag fra brugere

4.1 Rettighederne (inkl. immaterielle rettigheder) til bedømmelser, billeder mv., som en Registreret bruger opretter, overdrages til Websitets tidsubegrænsede og non-eksklusive brug. Registrerede Brugere er ikke berettiget til royalty eller anden form for godtgørelse eller betaling for bidrag. Vi kan frit anvende og overdrage Bidrag.

4.2 Ved bedømmelser af en virksomhed er det et krav, at den Registrerede Bruger har eller har haft et kundeforhold til virksomheden eller på anden måde at gjort brug af virksomhedens ydelser. I visse tilfælde, kan vi bede om dokumentation for brugen af virksomhedens ydelser. Indhold af bedømmelser skal være ærligt, dvs. faktuelt korrekt og oprigtigt ment i tilfælde af holdninger.

4.3 Det er ikke tilladt at publicere bedømmelser vedrørende virksomheder, som den Registrerede Bruger ejer eller er ansat i. Det er ligeledes ikke tilladt, at publicere bedømmelser af konkurrerende virksomheder.

4.4 Registrerede Brugere må ikke publicere Bidrag på Websitet, som

  • Krænker andres rettigheder, inklusive immaterielle rettigheder
  • Er anstødeligt eller ulovligt
  • Har politisk, religiøst eller racistisk karakter
  • Opfordrer til ulovlige formål
  • Kan forvolde teknisk skade

4.5 En bedømmelse skal omhandle et firma - ikke navngivne personer, selvom denne person måtte være ejer af firmaet. Vi forbeholder os retten til at anonymisere referencer til enkeltpersoner.

4.6 Vi forbeholder os retten til, uden varsel og uden begrundelse, at slette indhold, herunder Bidrag på Websitet.

5 Ansvarsfraskrivelse

5.1 Brugen af Websitet sker på brugerens eget ansvar. Websitet udbydes, som det er og forefindes, og kan blive modificeret, opdateret, afbrudt eller lukket ned på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel og ansvar, og vi garanterer ikke Websitets generelle anvendelighed eller tilgængelighed.

5.2 Websitet samt indhold og services, der er tilgængelige via Websitet, udbydes som de er, og vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af Bidrag eller Websitet. Vi kan til enhver tid og uden at ifalde ansvar slette ethvert indhold på Websitet.

5.3 Vi gennemgår ikke alle Bidrag på Websitet, men gennemgår Bidrag i tilfælde af anmeldelser om overtrædelser af vores vilkår eller andre henvendelser vedr. Bidrag. Vi kan til enhver tid undersøge og ændre (f.eks. anonymisere) Bidrag, hvis vi finder det nødvendigt.

5.4 Bedømmelser og anden Bidrag har alene vejledende karakter. I intet tilfælde kan vi gøres ansvarlig for indhold på Websitet, herunder Bidrag, oplysninger som følge af vores baggrundstjek etc.. Anvendelsen af Websitet er i enhver henseende udelukkende brugernes ansvar. Vi er ikke ansvarlige for evt. nedetid på Websitets.

5.5 Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Websitet, herunder for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab.

6 Andre vilkår

6.1 Hvis nogen del af disse Brugervilkår skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Brugervilkårene. Vi kan til enhver tid og uden varsel revidere eller ændre disse Brugervilkår.