Byggeriets Ankenævn
Byggebranchens klageinstans til forbrugere

Hvad er Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn behandler klager fra forbrugere mod håndværksfirmaer. Typisk bruger man Ankenævnet som en "sidste udvej", når almindelig dialog ikke nok til at løse en tvist. Der er ikke tale om en domstol i juridisk forstand, men et privat-drevet ankenævn, som flere aktører i branchen er blevet enige om at oprette. Vedtægterne er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Som kunde kan man starte en klagesag hos Byggeriets Ankenævn, hvorefter ankenævnet starter en formel klageproces. Begge parter (kunde og håndværker) bliver involveret og en "skønsmand" bliver udpeget. Dvs. en uvildig person der skal vurdere sagen og det der klages over. Skønsmanden udarbejder en rapport, som både kunde og håndværker får mulighed for at kommentere. Efterfølgende forelægges rapporten og sagen for nævnet, som vurdere sagen og afsiger deres kendelse.

Der er ikke tale om en domstol i juridisk forstand, så hverken kunde eller firma er juridisk forpligtet til at følge afgørelsen. I sidste ende kan man vælge at gå til en domstol. En række af brancheorganisationerne stiller dog krav om, at deres medlemmer SKAL følge afgørelser fra ankenævnet. Ellers bliver de smidt ud af organisationen.

Læs mere på ankenævnets hjemmeside

Hvem står bag Byggeriets Ankenævn?

Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk, Parcelhusejernes Landsforening og DI Byggeri.

DI Byggeri står i øvrigt også bag Byg Garanti. For at gøre brug af Byg Garanti, skal man skal have en afgørelse fra Byggeriets Ankenævnet.


Hvor stor er chancen for at vinde en sag i Byggeriets Ankenævn?

I år 2020 modtog ankenævnet 792 klagesager, hvilket er 99 mere end i 2019.

37% af sagerne sluttede med at kunden fik helt eller delvist medhold og dermed "vandt" sagen. Den procentandel har været nogenlunde stabil i de sidste 5 år.

Lidt over halvdelen af alle sager bliver afvist eller henlagt. Hvis man kun kigger på det sager der rent faktisk når så langt, at de bliver behandlet, så endte 82% med at kunden fik helt eller delvist medhold.

Byggeriets Ankenævn laver hvert år en ret grundig og overskuelig årsberetning (under "Årsberetninger"). Den er værd at kigge på.


Kan man se om et firma har tabt i Byggeriets Ankenævn?

Ja, i nogle tilfælde. Byggeriets Ankenævnet offentliggør navnene på virksomheder, som har tabt en sag og som efterfølgende IKKE har fulgt afgørelsen. Dvs. kunden har fået medhold i deres klage og firmaet har ikke udbedret skaden/fejlen efterfølgende.
Alle andre sager bliver ikke offentliggjort uanset om firmaet taber eller vinder. Med andre ord skal man være meget opmærksom, hvis et firma er på listen over offentliggjorte firmaer. Sørg for at spørge ind til det, hvis du overvejer et af firmaerne som kunde.


Hvilke firmaer har tabt sager hos Byggeriets Ankenævn?

På listen herunder er nogle af de firmaer, der har tabt en sag og efterfølgende ikke har efterlevet Byggeriets Ankenævns afgørelse. Der er flere firmaer på Byggeriets Ankenævns hjemmeside (klik på "Ikke fulgte afgørelser"), men her vises de firmaer der stadig er registreret som aktive håndværksfirmaer, dvs. som ikke gået konkurs eller lukket.

Bemærk Byggeriets Ankenævn har valgt kun at offentliggøre navnene på firmaer det seneste år. Dvs. du kan ikke være sikker på, at et firma IKKE har tabt sager, selvom de ikke er på listen.

Nogle af de firmaer der ikke har fulgt ankenævnets afgørelse

17 firmaer i hele landet
Byggeriets Ankenævn
PREBEN JOHANSEN, CHRISTIANSFELD A/S
  • 6070 Christiansfeld
  • Bygge- og anlægsvirksomhed, Kloakfirma
Byggeriets Ankenævn
SYDFYNSK HÅNDVÆRK A/S
  • 5700 Svendborg
  • Tømrer / snedker
Byggeriets Ankenævn
CP Tømrerfirma ApS
  • 4241 Vemmelev
  • Tømrer / snedker
Byggeriets Ankenævn
Snedker DM
  • 2630 Taastrup
  • Tømrer / snedker